Portret Marie Thérese Williame 1851

Théodore-Bernard de Heuvel

Portret Marie Thérese Williame 1851

Biografie kunstenaar

Portret door Théodore-Bernard de Heuvel (1817 Eeclo – 1906) van Marie Thérese Williame uit 1851, links midden gesigneerd. Olieverf op paneel.
Werk is in goede staat met heldere kleuren afgewerkt in de originele ovale lijst met strik. 

Théodore was portret- en genreschilder en was gespecialiseerd in de voorstelling van interieurscènes, vaak met figuren of kinderen, zoals men kan zien in zijn schilderij ‘Collin-Maillard’ en ‘Dorpsschool’ die in het museum van Montréal bewaard worden. Théodore was één van de meest getalenteerde leerlingen van kunstschilder Joseph Louis Geirnaert (1790-1859). Geirnaert stelde frequent tentoon in de Salons van zijn tijd.
Théodore vestigde zich in Parijs in 1840 en verbleef geruime tijd in Bretagne. Daar had hij gelegenheid de schilder-achtige landstreek en kleding van de plaatselijke bevolking te bestuderen. Deze worden dan ook aangetroffen in diverse van zijn werken. Hij stelde in 1845 tentoon in Boulogne-sur-Mer, met nr. 203, ‘Een interieur met figuren’, dat nog hetzelfde jaar werd aangekocht door de Société des Amis des Arts.
Na zich in Gent gevestigd te hebben, huwde hij in 1850 met Jeanette de Blauwe. Later verliet hij die stad, om in Brussel te gaan wonen.

1856 was voor Gent een uiterst historisch jaar.  In dit jaar bracht Z.M. Koning Leopold I een bezoek in het kader van het 25-jarig bestaan van zijn regering. Er vonden diverse feestelijkheden plaats zo ook een tentoonstelling van schilderijen. Het betrof een driejaarlijkse tentoonstelling in het lokaal der Akademie. Z.M. wandelde rond de zalen om bij de voornaamste werken tevreden stil te staan. Zo complimenteerde hij o.a. Théodore de Heuvel met zijn werk.

Nog enkele relevante werken uit het dagelijkse leven; ‘Eene geregtlijke Verkooping ten platten lande’, door Z.M. den Koning der Belgen aangekocht. ‘De Liefdesverklaring’ , in het Kabinet van den Hertog van Brabant. ‘Het goede en slechte Nommer’ , in opdracht van de commissie van de schone kunsten te Gent,  gelithografeerd, alsmede vanwege die van Amiëns, ‘Een Binnenhuis met spelende kinderen’.
Verder zijn nog te vermelden: ‘Een Voorval uit den slag in Bretagne’. ‘De eerste stap’, ‘De Speler’,  ‘Kinderen, blindekol spelende’ , ‘De kleine Dieven’ , ‘De Schoolmeester’ . ‘Een oud Jongman’ ,  werd aangekocht door een museum in Monst. ‘Eene geregtlijke Verkooping ten platten lande’ , door Z.M. den Koning der Belgen aangekocht. ‘De Liefdesverklaring’ , in het Kabinet van den Hertog van Brabant.
Belangrijke Portretten van zijn hand zijn dat van Baron Heyndrickx, en van de President der Volksvertegenwoordiging welke in opdracht van het Belgische Gouvernement vervaardigd werd.

Medium
Olieverf op paneel uit 1851, linksmidden gesigneerd

Maten
73 cm x 54 cm incl. lijst, 42 cm x 35 cm excl. lijst

Prijs
VERKOCHT